Návštěvy klientů

Vážení, dle mimořádného opatření MZČR 14597/2021-2 s účinností od 17.5.2021 jsou i nadále návštěvy klientů organizovány za zavedených opatření. Návštěvu lze připustit s výsledkem negativního PCR, nebo Ag testu na přítomnost viru SARS CoV-2 (ne starší48hod.), s platným certifikátem o očkování proti onemocnění Covid 19 (v odstupu 14 dní od poslední dávky), nebo po prodělání onemocnění Covid 19 (od pozitivity neuběhlo více než 90dní). V Domově Hačka jsou návštěvy časově organizovány dle telefonického objednání u sester -702 183 970, nebo. 321 697 632. Děkuji za dodržování režimových opatření, chráníte tím klienty i zaměstnance. S pozdravem Mgr. Ivana Želízková

Panel přístupnosti