Cílová skupina

Komu je služba určena

Domov Hačka se sídlem v Olešce poskytuje služby osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci pro svou sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc další osoby a tuto pomoc jim není možné zajistit v jejich domácím prostředí. Služba je určena osobám, které dosáhly věku 65 let. Služba je poskytována formou celoročního pobytu.

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje:

  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení,
  • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
  • osobám, jejichž chování by z důvodu duševním poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Panel přístupnosti