Rekonstrukce

Vážení návštěvníci Domova Hačka, dovolujeme si upozornit na plánovanou rekonstrukci sociálních zařízení. Stavební práce budou zahájeny v pondělí 27.5.2024 a potrvají cca 6 týdnů. Po dobu rekonstrukce bude částečně omezen pohyb po zařízení a v době bouracích prací může být zvýšený hluk a prašnost. Prosíme proto o opatrnost a schovívavost. V případě potřeby prosím přivolejte personál, který Vám bude nápomocen. Omlouváme se za nepohodlí a diskomfort, ale věříme, že výsledek povede ke zlepšení podmínek pro naše klienty. S pozdravem Mgr. Ivana Želízková, MBA, MSc.

Změna úhrad

Na základě změny vyhlášky č.505/2006Sb., uvedené ve Sbírce zákonů č.378/2023 ze dne 15.12.2023 se od 1.2.2024 mění úhrady za poskytované služby. Výše jednotlivých úhrad jsou uvedeny v záložce „Dokumenty pro klienty“. Za Domov Hačka Mgr. Ivana Želízková, MBA, MSc.

Protiepidemická opatření

Vážení, z důvodu zvýšené nemocnosti klientů Domova Hačka a nárůstu respiračních onemocnění v populaci s platností od 15.12.2023 do odvolání jsou možné návštěvy pouze při použití ochrany dýchacích cest respirátorem FFP2. Pokud na sobě pociťujete příznaky onemocnění, prosím abyste návštěvu zvážili. Opatření jsou vyhlášena jako prevence nákazy Vašich blízkých a personálu. Děkuji Vám za pochopení a buďte hodně zdrávi. Krásný a klidný adventní čas i svátky Všem – Mgr. Ivana Želízková, MSc. – ředitelka

Protiepidemická opatření

Vážení, dovoluji si informovat návštěvy klientů na doporučená opatření KHS. Vzhledem ke zvýšenému výskytu respiračních onemocnění u klientů Domova Hačka bychom Vás rádi požádali o nošení respirátorů, nebo roušek po dobu návštěvy. V případě potřeby Vám rouška bude poskytnuta personálem. Pokud u sebe pociťujete příznaky nemoci, prosím zvažte, zda kontakt neomezit. Všechna opatření děláme proto, abychom naše klienty ochránili. Děkujeme za vstřícnost a pochopení. S pozdravem Mgr. Ivana Želízková, MSc.

Očkování klientů

Během měsíce října bude praktická lékařka Domova Hačka provádět dobrovolné a bezplatné očkování proti chřipce a onemocnění Covid19. Vrchní sestra bude obcházet klienty a objednávat vakcíny dle jednotlivých požadavků. V případě dotazů kontaktujte prosím vrchní sestru Vítězslavu Koubkovou – 720 072 556, rehakova@hacka.cz

Výmalba ubytovacích jednotek

Vážení, od 15.5.-cca 23.5.2023 bude v Domově Hačka probíhat malování ubytovacích jednotek klientů. Je naší snahou, aby tato akce co nejméně zasáhla do života klientů, ale určitá omezení a nepohodlí každý pokoj na 24 hodin postihne. Děkuji předem rodinám, které mohou své blízké po tuto dobu ubytovat u sebe a tím jim toto období ulehčit. S pozdravem Mgr. Ivana Želízková-ředitelka Domova Hačka

Navýšení úhrady služby

Vážení, od 1.5.2023 dochází ke zvýšení úhrady za stravu a pobyt v našem zařízení. Platný ceník je k nahlédnutí v záložce dokumenty. Klienti byli informováni a v brzké době obdrží nový dodatek ke smlouvě. S pozdravem Mgr. Ivana Želízková

Změna opatření

Vážení návštěvníci, po dohodě s praktickou lékařkou rušíme povinnost nošení ochrany dýchacích cest při návštěvách klientů Domova Hačka. Prosím však ty, kteří pociťují známky infekčního onemocnění, aby návštěvu odložili, nebo si respirátor nasadili. Děkujeme za pochopení, je naší snahou chránit naše obyvatele i zaměstnance. S pozdravem Mgr. Ivana Želízková, MSc.

Zvýšení úhrady

Vážení, od 1.1.2023 dochází v důsledku navýšení cen energií a potravin ke zvýšení úhrady za stravu a pobyt v našem zařízení. Platný ceník je k nahlédnutí v záložce dokumenty. Klienti byli informováni a v brzké době obdrží nový dodatek ke smlouvě. S pozdravem Mgr. Ivana Želízková

Hygienická opatření

Vážení, v příloze si dovoluji zveřejnit nová, protiepidemická opatření platná v Domově Hačka. Děkuji za pochopení a vstřícnost při jejich dodržování. V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat. S pozdravem a přáním krásného léta Mgr. Ivana Želízková.

Panel přístupnosti