Úvod

Posláním Domova Hačka se sídlem v Olešce je poskytování podpory a péče osobám, které vzhledem ke stáří a trvalým změnám zdravotního stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a umožnit jim prožít aktivní a důstojné stáří způsobem,který se blíží běžnému životu jejich vrstevníků. Poskytování podpory a péče, kterou nemohou zajistit blízcí ani ostatní instituce fungující v regionu s ohledem na vlastní možnosti osoby.

Panel přístupnosti