Protiepidemická opatření

Vážení, dovoluji si informovat návštěvy klientů na doporučená opatření KHS. Vzhledem ke zvýšenému výskytu respiračních onemocnění u klientů Domova Hačka bychom Vás rádi požádali o nošení respirátorů, nebo roušek po dobu návštěvy. V případě potřeby Vám rouška bude poskytnuta personálem. Pokud u sebe pociťujete příznaky nemoci, prosím zvažte, zda kontakt neomezit. Všechna opatření děláme proto, abychom naše klienty ochránili. Děkujeme za vstřícnost a pochopení. S pozdravem Mgr. Ivana Želízková, MSc.

Panel přístupnosti