Návštěvy klientů

S účinností od 25.5.2020 budou za nezbytných hygienických a organizačních opatření povoleny návštěvy u klientů, kteří t.č. nejsou zařazeni do karanténního režimu. Návštěvní hodiny jsou stanoveny každý den v týdnu od 14:00-18:00 hodin. Čas a den návštěvy je nutné předem dojednat na tel. číslech 321 697 632, 702 183 970 (bez objednání nebude návštěva možná). Z organizačních důvodů je délka návštěvy omezena na 30min., při maximálním počtu dvou návštěvníků u jednoho klienta. Do prostor Domova Hačka nevstupujte, po zazvonění, nebo telefonickém kontaktu se Vás ujme personál, budete vyzváni k výměně obličejové roušky za nepoužitou (tu si prosím připravte s sebou),k podpisu čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, bude Vám změřena tělesná teplota (při TT vyšší než 37,0 st. C nebude návštěva možná) a budete vyzváni k důkladné dezinfekci rukou. Návštěvy budou preferenčně probíhat v předem určených venkovních prostorách, popř. v místnosti k tomu vyhražené. Do ubytovacích jednotek není vstup povolen. Všechny předměty, které přinesete klientům (potraviny, nápoje, hygienické pomůcky, atd.) musejí být v originálním, otíratelném balení. Prosíme o maximální součinnost a pochopení, vše organizujeme na základě doporučení hygieniků s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR a snahou co nejvíce ochránit Vaše blízké. V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat. Všichni jsme v pořádku a budeme se na Vás těšit. Mgr. Ivana Želízková, ředitelka Domova Hačka – 702 184 075

Panel přístupnosti