Vycházky klientů

Vážení, dovoluji si předat informace ohledně vycházek klientů mimo Domov Hačka. Po dobu nouzového stavu jsou vycházky povoleny dle Usnesení vlády č. 1325 (viz. příloha). Po návratu z vycházky delší než 6 hodin (osoba , která neprodělala onemocnění způsobené Coronavirem 19), musí být izolována spolu s ostatními na ubytovací jednotce a v odstupu podstoupit dva antigenní testy. V průběhu vycházky je nařízeno používání respirátoru alespoň třídy FFP2, nebo KN95. Návštěvy v Domově Hačka se sídlem v Olešce pokračují v zavedeném režimu. Ráda bych Vás požádala o důkladné zvážení společných setkání které si plánujete s ohledem na ochranu zdraví Vašich blízkých i personálu Domova. Všem Vám přeji klidné a spokojené prožití Vánočních svátků, pevné zdraví a pohodu v Novém roce. Mgr. Ivana Želízková

Panel přístupnosti