Návštěvy – informace

Vážení, dle doporučení KHS budou od 2.5.2022 opět povoleny návštěvy klientů v dříve již zavedeném režimu. Pro objednání prosím kontaktujte sestry (někteří klienti jsou stále v izolaci) a situace se může kdykoliv změnit. Zároveň si dovoluji požádat o pečlivé sledování vašeho zdravotního stavu a v případě jakýchkoliv známek infekce návštěvu odvolali – chráníte tím klienty i zaměstnance našeho Domova. Děkuji a zdravím Mgr. Ivana Želízková

Zákaz návštěv

Dle doporučení KHS jsou od 22.4., nejméně do 29.4.2022 z důvodu výskytu onemocnění Covid 19 zakázány návštěvy. Pokud budete potřebovat cokoliv předat klientům, nevstupujte do budovy a kontaktujte prosím personál. Děkuji za pochopení Mgr. Ivana Želízková

Návštěvy od 14.3.2022

Vážení, dnem 14.3.2022 bylo zrušeno mimořádné opatření MZ ze dne 18.11.2021 MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN týkající se návštěv v Domovech seniorů. Tímto se tedy ruší povinnost předkládat doklad o bezinfekčnosti. Povinnost mít po celou dobu návštěvy zakryté dýchací cesty pomocí respirátoru FFP2 zůstává. Z organizačních opatření stanovených Domovem Hačka zůstává v platnosti objednávkový systém na tel. čísle 702 183 970. Návštěvy jsou povoleny každý den od 14:00-17:00hod., po předchozím objednání. Krom výjimek jsou realizovány v jídelně, nebo oddychových místech Domova. Prosíme každého návštěvníka pokud pociťuje jakékoliv příznaky infekčního onemocnění, aby návštěvu odložil. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat. S pozdravem Mgr. Ivana Želízková

Navýšení pobytových cen

Vážení na základě zvyšujících se vstupních cen surovin a energií jsme nuceni s účinností od 1.3.2022 zvýšit úhrady klientů, a to jak za stravu, tak za pobyt. Navýšení je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ceník služeb najdete na www.hacka.cz (záložka Dokumenty). Předem děkujeme za pochopení. S pozdravem Mgr. Ivana Želízková – ředitelka

Poděkování

V rámci kampaně pořádané Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s. jsme pro naše klienty získali vitaminové přípravky – Vitamin D3 (Extra Strong), které přispívají k podpoře imunitního systému, zdravým kostem a zubům a správnému vstřebávání vápníku. Všem dárcům děkujeme.

Změna platnosti testů

​​Vážení , od 15.11.2021 platí mimořádné opatření MZDR 14597/2021-4/MIN/KAN, které zkracuje platnost RT-PCR testů s negativním výsledkem u návštěv v zařízeních sociálních služeb na 72 hodin a Ag testu na 24 hodin. Testy, které přesáhnou stanovenou dobu budou považovány za neplatné.

Vycházky klientů

Vážení, dne 12.5.2021 byla zrušena mimořádná opatření MZDR 13719/2020-3 a MZDR 14599/2021-1, která stanovovala podmínky pro uživatele, kteří opouštějí objekt Domova seniorů. Většina našich klientů byla v minulých dnech očkována II. dávkou vakcíny proti onemocnění Covid19. Dle doporučení Hygienické stanice pro Prahu východ a praktické lékařky MUDr. Chudobové by bylo bezpečnější pro opuštění zařízení dodržet odstup od podání II. očkovací dávky 14 dní. V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat – děkuji Mgr. Ivana Želízková – ředitelka

Návštěvy klientů

Vážení, dle mimořádného opatření MZČR 14597/2021-2 s účinností od 17.5.2021 jsou i nadále návštěvy klientů organizovány za zavedených opatření. Návštěvu lze připustit s výsledkem negativního PCR, nebo Ag testu na přítomnost viru SARS CoV-2 (ne starší48hod.), s platným certifikátem o očkování proti onemocnění Covid 19 (v odstupu 14 dní od poslední dávky), nebo po prodělání onemocnění Covid 19 (od pozitivity neuběhlo více než 90dní). V Domově Hačka jsou návštěvy časově organizovány dle telefonického objednání u sester -702 183 970, nebo. 321 697 632. Děkuji za dodržování režimových opatření, chráníte tím klienty i zaměstnance. S pozdravem Mgr. Ivana Želízková

Za klienty i zaměstnance Domova Hačka přejeme krásné a prosluněné Velikonoce. Ivana Želízková

Panel přístupnosti