Návštěvy klientů

Dobrý den, na základě krizového usnesení Vlády ČR č.1264 ze dne 30.11.2020 byly stanoveny výjimky ze zákazu návštěv klientů v Domovech seniorů. Předpokládám, že by v našem Domově byly návštěvy povoleny v omezeném režimu od pondělí 7.12.2020 za podmínek, které budou podrobně zveřejněny na našich webových stránkách během pátku 4.12.2020. Všem se omlouváme, z organizačních důvodů nestihneme návštěvy přijímat již tento víkend. S případnými dotazy mne prosím kontaktujte. Všem přeji hodně zdraví Mgr. Ivana Želízková 702 184 075, reditel@hacka.cz

Důležité upozornění

Vážení, dovoluji si informovat všechny návštěvníky Domova Hačka se sídlem v Olešce, že dle doporučení KHS Středočeského kraje č.6/2020 jsou od 23.9.2020 omezeny návštěvy. Ve výjimečných případech lze po domluvě s ředitelem návštěvu povolit. Vycházky mimo zařízení v tuto chvíli nedoporučujeme. Jako v jarních měsících nabízíme telefonní on line kontakt. Pokud budete potřebovat cokoliv předat, kontaktujte prosím personál. Přeji pevné zdraví a děkuji za pochopení. Mgr. Ivana Želízková – ředitelka

informace návštěvníkům

Vážení rodinní příslušníci a návštěvníci Domova Hačka. Dovoluji si Vás informovat o organizačních opatřeních platných od 1.9.2020. Dle mimořádného opatření MZČR ze dne 24.8.2020 je od 1.9.2020 nařízeno v sociálních zařízeních používání ochranných prostředků dýchacích cest (ústa+nos). Z důvodu nestabilní epidemiologické situace a jako prevence rozšíření onemocnění Covid-19 zůstává zavedený režim návštěv. V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat. Pro objednání návštěvy volejte prosím vrchní sestru Lenku Váňovou – 702 183 970. S pozdravem Mgr. Ivana Želízková-ředitelka

Mimořádné opatření

Vážení, dle mimořádného opatření MZ ČR č. 16214/2020 s účinností od 1.7.2020 00:00hod. do odvolání platí i nadále omezený provoz návštěv v pobytových zařízení sociálních služeb tak, jak bylo již zavedeno a probíhá dosud (objednání na určený čas, podpis čestného prohlášení, měření tělesné teploty, povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest). Dále dle tohoto nařízení platí i nadále přes všeobecné rozvolňování opatření povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos+ústa) pro zaměstnance, návštěvy, klienty a všechny osoby vstupující do zařízení. Děkujeme, že zavedená opatření respektujete a tím pomáháte chránit zranitelné skupiny obyvatel. S přáním pevného zdraví Mgr. Ivana Želízková-ředitelka

Rozvolnění opatření-Covid19

Vážení, dovoluji si Vás informovat o prozatím platných organizačních opatřeních spojených s epidemiologickou situací v ČR. Vzhledem k postupnému rozvolňování mohou klienti Domova Hačka za dodržování hygienických opatření opouštět areál Domova bez omezení. Dle doporučeného postupu MPSV ČR 10/2020 ohledně organizace návštěv a usnesením vlády č.555 ze dne 18.5.2020 se prozatím zavedený systém neruší. Tento stav platí do odvolání a může se dle aktuální situace a doporučení hygieniků měnit. Děkuji za pochopení, všem přeji pevné zdraví Mgr. Ivana Želízková-ředitelka.

Návštěvy klientů

S účinností od 25.5.2020 budou za nezbytných hygienických a organizačních opatření povoleny návštěvy u klientů, kteří t.č. nejsou zařazeni do karanténního režimu. Návštěvní hodiny jsou stanoveny každý den v týdnu od 14:00-18:00 hodin. Čas a den návštěvy je nutné předem dojednat na tel. číslech 321 697 632, 702 183 970 (bez objednání nebude návštěva možná). Z organizačních důvodů je délka návštěvy omezena na 30min., při maximálním počtu dvou návštěvníků u jednoho klienta. Do prostor Domova Hačka nevstupujte, po zazvonění, nebo telefonickém kontaktu se Vás ujme personál, budete vyzváni k výměně obličejové roušky za nepoužitou (tu si prosím připravte s sebou),k podpisu čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, bude Vám změřena tělesná teplota (při TT vyšší než 37,0 st. C nebude návštěva možná) a budete vyzváni k důkladné dezinfekci rukou. Návštěvy budou preferenčně probíhat v předem určených venkovních prostorách, popř. v místnosti k tomu vyhražené. Do ubytovacích jednotek není vstup povolen. Všechny předměty, které přinesete klientům (potraviny, nápoje, hygienické pomůcky, atd.) musejí být v originálním, otíratelném balení. Prosíme o maximální součinnost a pochopení, vše organizujeme na základě doporučení hygieniků s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR a snahou co nejvíce ochránit Vaše blízké. V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat. Všichni jsme v pořádku a budeme se na Vás těšit. Mgr. Ivana Želízková, ředitelka Domova Hačka – 702 184 075

On-line hovory s klienty

V rámci pomoci klientům, kteří se ocitli v sociální izolaci nabízíme možnost on-line hovorů se svými blízkými pře aplikaci WhatsApp (kterou lze jednoduše stáhnout do telefonu). Stačí zavolat na tel. číslo 702 183 970 a domluvit si podrobnosti. Naši zaměstnanci Vám obratem zavolají a předají počítač klientovi. Platba za hovor je v rámci paušálu Domova Hačka. Neváhejte využít této nabídky a potěšte své blízké. Ivana Želízková

Poděkování dárcům

Chtěla bych tímto moc poděkovat za celý Domov Hačka MUDr. Evě Poljakové a panu Volavkovi za darování ochranných a dezinfekčních prostředků pro boj s nemocí Covid-19. Dalším mnoha nejmenovaným dárcům obličejových roušek, které nám našili – DĚKUJEME.

Informace

Vážení rodinní příslušníci a přátelé našich klientů, Pokud budete potřebovat cokoliv předat či vyřídit vzkaz Vašim blízkým, neváhejte nás kontaktovat, pokusíme se vše zařídit. S pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. Ivana Želízková – ředitelka