Za klienty i zaměstnance Domova Hačka přejeme krásné a prosluněné Velikonoce. Ivana Želízková

preventivní testování klientů

Dovoluji si Vás informovat o nařízení Ministerstva zdravotnictví 47828/2020-19/MIN/KAN, které nám ukládá preventivní testování klientů našeho Domova s frekvencí jedenkrát za 5 dnů. Týká se všech klientů, kteří nemají aplikované dvoudávkové očkování proti onemocnění COVID-19 a osob, které v posledních 90 dnech neprodělali onemocnění. Přeji pevné zdraví Mgr. Ivana Želízková

Návštěvy klientů

Vážení, dle Usnesení vlády ČR č.201 bude režim návštěv zachován v zavedeném režimu, tedy: objednání termínu, vstup pouze s ochranou dýchacích cest minimálně respirátorem FFP2, KN95, negativní test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2. Všechny případné dotazy zodpoví zdravotnický personál -tel. 702 183 970. Přeji hodně zdraví Mgr. Ivana Želízková

Usnesení vlády ČR ze dne 21.12.2020

Vážení, dovoluji si poskytnout informace týkající se vycházek klientů mimo areál Domova Hačka. Od 22.12.2020 je vycházka umožněna za podmínek uvedených v usnesení (viz.příloha). Prozatím nemáme žádné informace o tom, zda klienti, kteří prodělali onemocnění způsobené koronavirem Covid 19 budou mít jiná pravidla. Vzhledem k tomu, že nemáme vyhrazenou izolační místnost, ani dostatek personálu k péči o potenciálně infekční klienty doporučuji vycházky zvážit. V případě dotazů, mě prosím kontaktujte. S pozdravem Mgr. Ivana Želízková, 702 184 075

Vycházky klientů

Vážení, dovoluji si předat informace ohledně vycházek klientů mimo Domov Hačka. Po dobu nouzového stavu jsou vycházky povoleny dle Usnesení vlády č. 1325 (viz. příloha). Po návratu z vycházky delší než 6 hodin (osoba , která neprodělala onemocnění způsobené Coronavirem 19), musí být izolována spolu s ostatními na ubytovací jednotce a v odstupu podstoupit dva antigenní testy. V průběhu vycházky je nařízeno používání respirátoru alespoň třídy FFP2, nebo KN95. Návštěvy v Domově Hačka se sídlem v Olešce pokračují v zavedeném režimu. Ráda bych Vás požádala o důkladné zvážení společných setkání které si plánujete s ohledem na ochranu zdraví Vašich blízkých i personálu Domova. Všem Vám přeji klidné a spokojené prožití Vánočních svátků, pevné zdraví a pohodu v Novém roce. Mgr. Ivana Želízková

Návštěvy klientů

Dobrý den, na základě krizového usnesení Vlády ČR č.1264 ze dne 30.11.2020 byly stanoveny výjimky ze zákazu návštěv klientů v Domovech seniorů. Předpokládám, že by v našem Domově byly návštěvy povoleny v omezeném režimu od pondělí 7.12.2020 za podmínek, které budou podrobně zveřejněny na našich webových stránkách během pátku 4.12.2020. Všem se omlouváme, z organizačních důvodů nestihneme návštěvy přijímat již tento víkend. S případnými dotazy mne prosím kontaktujte. Všem přeji hodně zdraví Mgr. Ivana Želízková 702 184 075, reditel@hacka.cz

Důležité upozornění

Vážení, dovoluji si informovat všechny návštěvníky Domova Hačka se sídlem v Olešce, že dle doporučení KHS Středočeského kraje č.6/2020 jsou od 23.9.2020 omezeny návštěvy. Ve výjimečných případech lze po domluvě s ředitelem návštěvu povolit. Vycházky mimo zařízení v tuto chvíli nedoporučujeme. Jako v jarních měsících nabízíme telefonní on line kontakt. Pokud budete potřebovat cokoliv předat, kontaktujte prosím personál. Přeji pevné zdraví a děkuji za pochopení. Mgr. Ivana Želízková – ředitelka

informace návštěvníkům

Vážení rodinní příslušníci a návštěvníci Domova Hačka. Dovoluji si Vás informovat o organizačních opatřeních platných od 1.9.2020. Dle mimořádného opatření MZČR ze dne 24.8.2020 je od 1.9.2020 nařízeno v sociálních zařízeních používání ochranných prostředků dýchacích cest (ústa+nos). Z důvodu nestabilní epidemiologické situace a jako prevence rozšíření onemocnění Covid-19 zůstává zavedený režim návštěv. V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat. Pro objednání návštěvy volejte prosím vrchní sestru Lenku Váňovou – 702 183 970. S pozdravem Mgr. Ivana Želízková-ředitelka