Vycházky klientů

Vážení, dne 12.5.2021 byla zrušena mimořádná opatření MZDR 13719/2020-3 a MZDR 14599/2021-1, která stanovovala podmínky pro uživatele, kteří opouštějí objekt Domova seniorů. Většina našich klientů byla v minulých dnech očkována II. dávkou vakcíny proti onemocnění Covid19. Dle doporučení Hygienické stanice pro Prahu východ a praktické lékařky MUDr. Chudobové by bylo bezpečnější pro opuštění zařízení dodržet odstup od podání II. očkovací dávky 14 dní. V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat – děkuji Mgr. Ivana Želízková – ředitelka

Návštěvy klientů

Vážení, dle mimořádného opatření MZČR 14597/2021-2 s účinností od 17.5.2021 jsou i nadále návštěvy klientů organizovány za zavedených opatření. Návštěvu lze připustit s výsledkem negativního PCR, nebo Ag testu na přítomnost viru SARS CoV-2 (ne starší48hod.), s platným certifikátem o očkování proti onemocnění Covid 19 (v odstupu 14 dní od poslední dávky), nebo po prodělání onemocnění Covid 19 (od pozitivity neuběhlo více než 90dní). V Domově Hačka jsou návštěvy časově organizovány dle telefonického objednání u sester -702 183 970, nebo. 321 697 632. Děkuji za dodržování režimových opatření, chráníte tím klienty i zaměstnance. S pozdravem Mgr. Ivana Želízková

Za klienty i zaměstnance Domova Hačka přejeme krásné a prosluněné Velikonoce. Ivana Želízková

preventivní testování klientů

Dovoluji si Vás informovat o nařízení Ministerstva zdravotnictví 47828/2020-19/MIN/KAN, které nám ukládá preventivní testování klientů našeho Domova s frekvencí jedenkrát za 5 dnů. Týká se všech klientů, kteří nemají aplikované dvoudávkové očkování proti onemocnění COVID-19 a osob, které v posledních 90 dnech neprodělali onemocnění. Přeji pevné zdraví Mgr. Ivana Želízková

Návštěvy klientů

Vážení, dle Usnesení vlády ČR č.201 bude režim návštěv zachován v zavedeném režimu, tedy: objednání termínu, vstup pouze s ochranou dýchacích cest minimálně respirátorem FFP2, KN95, negativní test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2. Všechny případné dotazy zodpoví zdravotnický personál -tel. 702 183 970. Přeji hodně zdraví Mgr. Ivana Želízková

Usnesení vlády ČR ze dne 21.12.2020

Vážení, dovoluji si poskytnout informace týkající se vycházek klientů mimo areál Domova Hačka. Od 22.12.2020 je vycházka umožněna za podmínek uvedených v usnesení (viz.příloha). Prozatím nemáme žádné informace o tom, zda klienti, kteří prodělali onemocnění způsobené koronavirem Covid 19 budou mít jiná pravidla. Vzhledem k tomu, že nemáme vyhrazenou izolační místnost, ani dostatek personálu k péči o potenciálně infekční klienty doporučuji vycházky zvážit. V případě dotazů, mě prosím kontaktujte. S pozdravem Mgr. Ivana Želízková, 702 184 075

Vycházky klientů

Vážení, dovoluji si předat informace ohledně vycházek klientů mimo Domov Hačka. Po dobu nouzového stavu jsou vycházky povoleny dle Usnesení vlády č. 1325 (viz. příloha). Po návratu z vycházky delší než 6 hodin (osoba , která neprodělala onemocnění způsobené Coronavirem 19), musí být izolována spolu s ostatními na ubytovací jednotce a v odstupu podstoupit dva antigenní testy. V průběhu vycházky je nařízeno používání respirátoru alespoň třídy FFP2, nebo KN95. Návštěvy v Domově Hačka se sídlem v Olešce pokračují v zavedeném režimu. Ráda bych Vás požádala o důkladné zvážení společných setkání které si plánujete s ohledem na ochranu zdraví Vašich blízkých i personálu Domova. Všem Vám přeji klidné a spokojené prožití Vánočních svátků, pevné zdraví a pohodu v Novém roce. Mgr. Ivana Želízková