Usnesení vlády ČR ze dne 21.12.2020

Vážení, dovoluji si poskytnout informace týkající se vycházek klientů mimo areál Domova Hačka. Od 22.12.2020 je vycházka umožněna za podmínek uvedených v usnesení (viz.příloha). Prozatím nemáme žádné informace o tom, zda klienti, kteří prodělali onemocnění způsobené koronavirem Covid 19 budou mít jiná pravidla. Vzhledem k tomu, že nemáme vyhrazenou izolační místnost, ani dostatek personálu k péči o potenciálně infekční klienty doporučuji vycházky zvážit. V případě dotazů, mě prosím kontaktujte. S pozdravem Mgr. Ivana Želízková, 702 184 075

Vycházky klientů

Vážení, dovoluji si předat informace ohledně vycházek klientů mimo Domov Hačka. Po dobu nouzového stavu jsou vycházky povoleny dle Usnesení vlády č. 1325 (viz. příloha). Po návratu z vycházky delší než 6 hodin (osoba , která neprodělala onemocnění způsobené Coronavirem 19), musí být izolována spolu s ostatními na ubytovací jednotce a v odstupu podstoupit dva antigenní testy. V průběhu vycházky je nařízeno používání respirátoru alespoň třídy FFP2, nebo KN95. Návštěvy v Domově Hačka se sídlem v Olešce pokračují v zavedeném režimu. Ráda bych Vás požádala o důkladné zvážení společných setkání které si plánujete s ohledem na ochranu zdraví Vašich blízkých i personálu Domova. Všem Vám přeji klidné a spokojené prožití Vánočních svátků, pevné zdraví a pohodu v Novém roce. Mgr. Ivana Želízková

Návštěvy klientů

Dobrý den, na základě krizového usnesení Vlády ČR č.1264 ze dne 30.11.2020 byly stanoveny výjimky ze zákazu návštěv klientů v Domovech seniorů. Předpokládám, že by v našem Domově byly návštěvy povoleny v omezeném režimu od pondělí 7.12.2020 za podmínek, které budou podrobně zveřejněny na našich webových stránkách během pátku 4.12.2020. Všem se omlouváme, z organizačních důvodů nestihneme návštěvy přijímat již tento víkend. S případnými dotazy mne prosím kontaktujte. Všem přeji hodně zdraví Mgr. Ivana Želízková 702 184 075, reditel@hacka.cz

Důležité upozornění

Vážení, dovoluji si informovat všechny návštěvníky Domova Hačka se sídlem v Olešce, že dle doporučení KHS Středočeského kraje č.6/2020 jsou od 23.9.2020 omezeny návštěvy. Ve výjimečných případech lze po domluvě s ředitelem návštěvu povolit. Vycházky mimo zařízení v tuto chvíli nedoporučujeme. Jako v jarních měsících nabízíme telefonní on line kontakt. Pokud budete potřebovat cokoliv předat, kontaktujte prosím personál. Přeji pevné zdraví a děkuji za pochopení. Mgr. Ivana Želízková – ředitelka

informace návštěvníkům

Vážení rodinní příslušníci a návštěvníci Domova Hačka. Dovoluji si Vás informovat o organizačních opatřeních platných od 1.9.2020. Dle mimořádného opatření MZČR ze dne 24.8.2020 je od 1.9.2020 nařízeno v sociálních zařízeních používání ochranných prostředků dýchacích cest (ústa+nos). Z důvodu nestabilní epidemiologické situace a jako prevence rozšíření onemocnění Covid-19 zůstává zavedený režim návštěv. V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat. Pro objednání návštěvy volejte prosím vrchní sestru Lenku Váňovou – 702 183 970. S pozdravem Mgr. Ivana Želízková-ředitelka

Mimořádné opatření

Vážení, dle mimořádného opatření MZ ČR č. 16214/2020 s účinností od 1.7.2020 00:00hod. do odvolání platí i nadále omezený provoz návštěv v pobytových zařízení sociálních služeb tak, jak bylo již zavedeno a probíhá dosud (objednání na určený čas, podpis čestného prohlášení, měření tělesné teploty, povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest). Dále dle tohoto nařízení platí i nadále přes všeobecné rozvolňování opatření povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos+ústa) pro zaměstnance, návštěvy, klienty a všechny osoby vstupující do zařízení. Děkujeme, že zavedená opatření respektujete a tím pomáháte chránit zranitelné skupiny obyvatel. S přáním pevného zdraví Mgr. Ivana Želízková-ředitelka

Rozvolnění opatření-Covid19

Vážení, dovoluji si Vás informovat o prozatím platných organizačních opatřeních spojených s epidemiologickou situací v ČR. Vzhledem k postupnému rozvolňování mohou klienti Domova Hačka za dodržování hygienických opatření opouštět areál Domova bez omezení. Dle doporučeného postupu MPSV ČR 10/2020 ohledně organizace návštěv a usnesením vlády č.555 ze dne 18.5.2020 se prozatím zavedený systém neruší. Tento stav platí do odvolání a může se dle aktuální situace a doporučení hygieniků měnit. Děkuji za pochopení, všem přeji pevné zdraví Mgr. Ivana Želízková-ředitelka.

Návštěvy klientů

S účinností od 25.5.2020 budou za nezbytných hygienických a organizačních opatření povoleny návštěvy u klientů, kteří t.č. nejsou zařazeni do karanténního režimu. Návštěvní hodiny jsou stanoveny každý den v týdnu od 14:00-18:00 hodin. Čas a den návštěvy je nutné předem dojednat na tel. číslech 321 697 632, 702 183 970 (bez objednání nebude návštěva možná). Z organizačních důvodů je délka návštěvy omezena na 30min., při maximálním počtu dvou návštěvníků u jednoho klienta. Do prostor Domova Hačka nevstupujte, po zazvonění, nebo telefonickém kontaktu se Vás ujme personál, budete vyzváni k výměně obličejové roušky za nepoužitou (tu si prosím připravte s sebou),k podpisu čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, bude Vám změřena tělesná teplota (při TT vyšší než 37,0 st. C nebude návštěva možná) a budete vyzváni k důkladné dezinfekci rukou. Návštěvy budou preferenčně probíhat v předem určených venkovních prostorách, popř. v místnosti k tomu vyhražené. Do ubytovacích jednotek není vstup povolen. Všechny předměty, které přinesete klientům (potraviny, nápoje, hygienické pomůcky, atd.) musejí být v originálním, otíratelném balení. Prosíme o maximální součinnost a pochopení, vše organizujeme na základě doporučení hygieniků s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR a snahou co nejvíce ochránit Vaše blízké. V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat. Všichni jsme v pořádku a budeme se na Vás těšit. Mgr. Ivana Želízková, ředitelka Domova Hačka – 702 184 075