Domov Hačka se sídlem v Olešce, poskytovatel sociálních služeb

Vítejte na stránkách Domova
pobytové služby pro seniory

Středočeský kraj

Úvod

Budova se nachází v obci Oleška (mapa zde) u Kostelce nad Černými lesy.

Zřizovatel: STŘEDOČESKÝ KRAJ, Zborovská 11, 150 21, Praha 5

POSLÁNÍ :

Posláním Domova Hačka se sídlem v Olešce je poskytování podpory a péče osobám, které vzhledem ke stáří a trvalým změnám zdravotního stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a umožnit jim prožít aktivní a důstojné stáří způsobem,který se blíží běžnému životu jejich vrstevníků. Poskytování podpory a péče, kterou nemohou zajistit blízcí ani ostatní instituce fungující v regionu s ohledem na vlastní možnosti osoby.

CÍL :

Cílem sociálních služeb pro seniory je :

 • poskytovat takovou podporu, která seniorům umožňuje zachovat a udržet co nejdéle soběstačnost a zkvalitnit jejich život
 • udržet kontakt s rodinou
 • využívat místní instituce poskytující služby veřejnosti

Služby poskytované zařízením zachovávají a rozvíjí důstojný život seniorů, jsou bezpečné a odborné.

CÍLOVÉ SKUPINY :

 • mladší a starší senioři (65 let a více)
 • senioři s nárokem na starobní důchod

Všechny uvedené služby jsou poskytovány seniorům, kteří potřebují v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, omezení soběstačnosti celodenní podporu, pomoc nebo i celodenní péči.

PRINCIPY SLUŽEB :

Sociální služby jsou v Domově Hačka se sídlem v Olešce plánovány, organizovány a poskytovány dle principů :

 • partnerský přístup poskytovatel a klient
 • práce na základě individuálního přístupu ke klientům
 • vytvoření Individuálního plánu služby pro každého klienta
 • dodržování práv klientů
 • spolupráce s rodinou
 • zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím
 • podpory pracovníků v celoživotním vzdělávání
 • přizpůsobení se novým trendům a poznatkům v sociální práci